Συντήρηση απαγωγών - καμινάδων

 

 

Συντήρηση - καθαρισμός καμινάδας και φίλτρων ενεργού άνθρακα.


Το απαγωγικό σύστημα μιας μονάδας εστίασης (εστιατόριο, ψητοπωλείο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφέ και άλλα) αποτελείται από τη χοάνη απαγωγής (φούσκα), το μοτέρ και την καμινάδα. 

Συσσώρευση λιπών υγρασίας και καπνιάς στα συστήματα απαγωγής καπναερίων.

Με τη συνεχή χρήση η φούσκα, οι σωληνώσεις της καμινάδας και το μοτέρ γεμίζουν ρύπους, κυρίως από λίπη και έλαια από την παραγωγή φαγητού και πολλές φορές καπνιά (αιθάλη), κυρίως όταν υπάρχει για τις ανάγκες του ψησίματος κάρβουνο και ορισμένες φορές από την ατελή καύση του υγραερίου.  Συσσώρευση λιπών σε καμινάδα.Οι ρύποι αυτοί συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες και αποτελούν κίνδυνο, αφενός γιατί μπορεί να καταλήξουν μέσα στο φαγητό και να το επιμολύνουν (λίπη που τρέχουν από τη φούσκα στο φαγητό) και αφετέρου γιατί  αποτελούν ένα πολύ εύφλεκτο υλικό, το οποίο πολύ εύκολα αναφλέγεται και δύσκολα σβήνει. Επιπλέον η συσσώρευση αιθάλης και λιπών στις σωλήνες μειώνουν τη διατομή και κατά συνέπεια την απόδοση του συστήματος, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να ανταπεξέλθει. Μία μείωση της διατομής κατά 10% μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος κινητήρας 3kW σε 10 ώρες λειτουργίας μπορεί να καίει παραπάνω 9kWh, αν υπολογίσουμε και τις επιπλέον χρεώσεις του ρεύματος είναι περίπου 2-3€ την ημέρα 60-90 € επιπλέον το μήνα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι σωλήνες είναι τελείως φραγμένοι, όπως αυτό της φωτογραφίας, όχι σε όλο το μήκος αλλά σε χαμηλά σημεία όπου συσσωρεύεται λίπος και υγρασία με αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση του συστήματος και τη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και χρήματος.

 

Συντήρηση καθαρισμός

 

Για τους παραπάνω λόγους, όλο το σύστημα απαγωγής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, τουλάχιστον μία ή δύο φορές το χρόνο ή και πιο συχνά αναλόγως τη χρήση και την επιβάρυνση των καπναερίων. 

Είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να γίνεται έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό για την ορθή λειτουργία του συστήματος απαγωγής.  Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την καλή λειτουργία του συστήματος, την καθαριότητα, και την απουσία κινδύνων κατά τη χρήση του.

Ο καθαρισμός της φούσκας και των φίλτρων  που βρίσκονται μέσα σε αυτήν, είναι σχετικά πιο εύκολος και μπορεί να γίνει από το προσωπικό της επιχείρησης.  Προτείνεται η φούσκα να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα φίλτρα της φούσκας καθημερινά.  Με αυτό τον τρόπο  είναι πιο σπάνια η μόλυνση των τροφίμων από λάδια και άλλους ρύπους και είναι πιο δύσκολο να μεταδοθεί πυρκαγιά στο απαγωγικό σύστημα από το πρώτο τμήμα του, που βρίσκεται πιο κοντά σε πιθανή φλόγα.

Το μοτέρ πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται από εξειδικευμένο τεχνίτη.  Πιο δύσκολο είναι να καθαριστούν οι σωληνώσεις, οι οποίες καθιστούν πραγματικό κίνδυνο για έναρξη πυρκαγιάς και μετάδοση αυτής στην επιχείρηση, το κτίριο και γειτονικά κτίρια.  Για να καθίσταται ευκολότερος  ο καθαρισμός προτείνετε να ανοίγουνε θυρίδες  καθαρισμού κατά μήκος το σωληνώσεων της καμινάδας. Εάν  τέτοιες θυρίδες δεν υπάρχουν και είναι αναγκαίες για τον καθαρισμό της καμινάδας του συστήματος, μπορούν να  δημιουργηθούν  εκ των υστέρων.

Συνοψίζοντας επειδή η καμινάδα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα το απαγωγικό σύστημα είναι επικίνδυνο για μετάδοση πυρκαγιάς, πρέπει απαραιτήτως να καθαρίζεται, να συντηρείται και να πιστοποιείται για αυτό.

Αν και το κόστος για μια τέτοια εργασία δεν είναι εξαιρετικά μικρό, τα οφέλη είναι πολλαπλάσια.

Πυρκαγιά στην καμινάδα.

Μία πιθανή πυρκαγιά στην καμινάδα θα έχει πολύ άσχημες νομικές και οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση:

  • σε περίπτωση πυρκαγιάς η επιχείρηση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις  στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής
  • θα χρειαστεί να κατασκευάσει από την αρχή όλο το απαγωγικό σύστημα, συμπεριλαμβανόμενης  της  φούσκας,  του κινητήρα και των σωληνώσεων της καμινάδας, καθώς επίσης και όλων των παρελκομένων όπως το σύστημα τοπικής κατάσβεσης καλωδιώσεων και άλλων
  • κατασβεστικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν όπως μεγάλες ποσότητες νερού από την Πυροσβεστική, σκόνη από πυροσβεστήρες κι άλλα, συνήθως δημιουργούν μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση με μεγάλο κόστος αποκατάστασης
  • η επιχείρηση  θα υποστεί επιπλέον οικονομική ζημιά γιατί θα παραμείνει κλειστή για μέρες ή εβδομάδες έως ότου αποκατασταθούν όλες οι ζημιές 
  • η πυρκαγιά μπορεί να επηρεάσει ή να προξενήσει ζημιές σε κοντινές επιχειρήσεις οι οποίες να πρέπει να αποζημιωθούν.

 

Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας είναι στη διάθεσή σας για την ορθή συντήρηση των συστημάτων απαγωγής,  τον καθαρισμό των σωληνώσεων της καμινάδας και την επισκευή του  μοτέρ. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να σας δώσουν έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος «φούσκα, φίλτρα, μοτέρ, καμινάδα καθώς επίσης και για τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας:  σύστημα τοπικής κατάσβεσης, τους κατάλληλους πυροσβεστήρες, το σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς και άλλα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
 

 

επικοινωνήστε