Εκπαίδευση & Webinars

Εκπαίδευση που συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης τροφίμων, εστιατορίων, μονάδων εστίασης και αναψυχής, catering κλπ.

Η εκπαίδευση είναι διαδικτυακή (webinars), ή φυσική (σεμινάρια), σε τυποποιημένα γνωστικά αντικείμενα και ενδοεπιχειρησιακή αναλόγως τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η εκπαίδευση να γίνεται από δικούς μας εισηγητές σε συνδυασμό με στελέχη της ίδιας της επιχείρησης. Στο τέλος κάθε εκπαίδευσης υπάρχει έντυπο υλικό σχετικό με το θέμα της εκπαίδευσης τόσο στα φυσικά σεμινάρια, όσο και στα διαδικτυακά (webinars).

Τυπικές θεματικές ενότητες των σεμιναρίων ή webinars είναι:

  • Ίδρυση επιχειρήσεων, σχεδιασμός, άδειες
  • Ασφάλεια τροφίμων, HACCP, ISO 22000, ποιότητα τροφίμων
  • Λειτουργία επιχειρήσεων
  • Σχεδιασμός, τοποθέτηση προϊόντων

Η εκπαίδευση αφορά σε επιχειρηματίες και στελέχη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Webinar: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων12/3/2016 - κωδ. w01160312pr. (Kλειστό: το σεμινάριο απευθύνεται σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες).


 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1000 characters left
επικοινωνήστε