Μελέτη για τη λειτουργία βιομηχανίας και καταστημάτων τροφίμων.

Σχεδιασμός Εργαστηρίου Τροφίμων

Από τη μελέτη και το σχεδιασμό κατά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων, και των καταστημάτων εστίασης (εστιατορίων, καφέ, μπαρ ξενοδοχείων κλπ), εξαρτάται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης και κατά πόσον η επιχείρηση θα καταστεί επικερδής ή ζημιογόνα. Και δεν είναι μόνο η μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή της εγκατάστασης σημαντική, αλλά και όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες της λειτουργίας. Η σωστή, επικερδής και νομότυπη λειτουργία βασίζεται σε πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες αλλά είναι και αδιαχώριστοι μεταξύ τους, από την κατασκευή των χώρων μέχρι το management της επιχείρησης. Για παράδειγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει μία επαγγελματική κουζίνα σωστά, ούτε να εφαρμόσει σύστημα haccp, χωρίς σωστό σχεδιασμό και κατάλληλο εξοπλισμό.


Για λόγους καλύτερης διανομής της πληροφορίας στους τομείς της παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων, χωρίσαμε την ενότητα στις παρακάτω υποενότητες:

  • Σχεδιασμός και Αδειοδότηση που αφορά κυρίως στην ίδρυση της επιχείρησης με ιδιαίτερη μνεία στις επιχειρήσεις τροφίμων.
  • Περιοχές με έμφαση στις χρήσεις γης και στις προδιαγραφές των περιοχών ώστε να είναι εφικτό να εγκατασταθεί νόμιμα η επιχείρηση.
  • ISO HACCP που αφορά στα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και όχι μόνο στο HACCP και το ISO 22000 αλλά και στο BRC, IFS, FSSC 22000 και άλλα.
  • Εκπαίδευση και Webinars σε θέματα διαχείρησης της ασφάλειας τροφίμων και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Links σχετικά με τα τρόφιμα και τις επιχειρήσεις.
  • Κωδικός έργου (project code) που αφορά στις μελέτες που συντάσσονται.

 

επικοινωνήστε