Κωδικός έργου "s-code"

Δείτε εδώ αν το σχέδιο ή η μελέτη που κρατάτε στα χέρια σας, είναι η τελευταία έκδοση ή έχει καταργηθεί και δεν ισχύει πλέον.

Ο κωδικός μελέτης s-code αποδίδεται σε κάθε μελέτη και σχέδιο που εκδίδεται από τη μελετητική μας ομάδα, και είναι μοναδικός για κάθε μελέτη που αφορά σε σχεδιασμό, άδεια, πυρασφάλεια, haccp, iso 22000 και άλλα συστήματα ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων, φύλλων εργασίας κλπ) ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης και οι συνεργάτες (μελετητές, συνεργεία εφαρμογής, γραμματεία) ποια είναι η τελευταία έκδοση του κάθε εντύπου προς αποφυγή λαθών. Είναι ο "σειριακός αριθμός" του κάθε εντύπου. Τα πρώτα 6 ψηφία είναι ο αριθμός του εγγράφου και τα υπόλοιπα η έκδοση. Έγγραφα με τον τελευταίο αριθμό έκδοσης είναι σε ισχύ, τα προηγούμενα όχι. Τα συνεργεία και οι συνεργάτες παρακαλούνται να μην προχωρούν σε κατασκευή έργου ή κατάθεση εγγράφων σε Δημόσιες Υπηρεσίες αν τα έγγραφα δεν είναι αναρτημένα στην παρούσα σελίδα και δεν είναι τελικά (F). 

Επεξήγηση κωδικών:

  • F: τελικό
  • W: σε επεξεργασία
  • Ο: αποσύρεται (προσοχή: δεν είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο όλες οι μελέτες που αποσύρονται.)
  • Άλλοι συμβολισμοί: ενημερώνεται απευθείας ο πελάτης ή το συνεργείο.

Πρόσφατοι κωδικοί:

 

20350101-200413F
 
20360101-200615
 
20370101-200624
 
20380101-201127F
 
20390101-210302
 
20400101-210304
 
20410101-210312
 
20420101-210419
20420201-210518W
 
20430101-210513
20430102-210722
20430103-210809
20430201-210610
20430301-210802
 
20440101-210721
 
20450101-220218
20450201-220227
20450202-220310F

 

 

επικοινωνήστε