Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

Κάθε παραγωγική και εμπορική επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων πρέπει να σχεδιαστεί και να μελετηθεί σωστά πριν την έναρξη των εργασιών ίδρυσης για τρεις βασικούς λόγους:

  • Για να έχει πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται και η διαδικασία αδειοδότησης ή απαλλαγή από άδεια (απαλλαγή από άδεια σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια, οι υπόλοιπες υποχρεώσεις συμμόρφωσης παραμένουν)
  • Για να κατασκευαστεί σύμφωνα με την καλή κατασκευαστική πρακτική, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τον καλύτερο και χαμηλότερο δυνατό οικονομικό προγραμματισμό
  • Για να λειτουργήσει σωστά και να καταστεί υγιής και επικερδής.


Τα άρθρα της κατηγορίας αυτής έχουν στόχο να προσεγγίσουν το σχεδιασμό και την αδειοδότηση (ή απαλλαγή αδειοδότησης) κατά τον απλούστερο και αναλυτικότερο δυνατό τρόπο.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε