Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

 

Γιατί ο απαγωγός, η καμινάδα και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα πρέπει να σχεδιάζονται, να τοποθετούνται και να συντηρούνται σωστά, ώστε να λειτουργούν υπέρ της κερδοφορίας της επιχείρησης.

 

Το σύστημα απαγωγής αερίων περιλαμβάνει τη χοάνη απαγωγής, τις σωληνώσεις, τον κινητήρα, το ρυθμιστή στροφών του κινητήρα και άλλα ανά περίπτωση παρελκόμενα.
Η σωστός σχεδιασμός, η άρτια και προγραμματισμένη συντήρηση και γενικά η σωστή λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι αντικείμενα πολύ σημαντικά για τους παρακάτω λόγους:

  • εξασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων και των πελατών
  • βοηθούν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ειδικά όταν πρόκειται για τρόφιμα, αυξάνουν την ικανοποίηση του πελάτη
  • βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή σχέση με τους περίοικους
  • μειώνουν τις παρατηρήσεις, αρνητικές εκθέσεις και καταγγελίες των ελεγκτικών αρχών
  • ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος απαγωγής (πυρκαγιά, δηλητηρίαση, έκρηξή κλπ.)
  • εξοικονομούν αρκετά χρήματα κατά τη λειτουργία τους σε σχέση με ένα μη άρτια σχεδιασμένο ή ένα κακοσυντηρημένο σύστημα
  • δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον χωρίς οσμές και διασφαλίζουν την καλή εικόνα της επιχείρησης.

 

Συστήματα απαγωγής εστίασης και βιομηχανίας τροφίμων.

Το σύστημα απαγωγής ενός εστιατορίου, μαγειρείου, αναψυκτηρίου, εργαστηρίου παραγωγής μαγειρεμένων τροφίμων, βιομηχανίας τροφίμων περιλαμβάνει τη χοάνη απαγωγής (φούσκα), τις σωληνώσεις, τον κινητήρα και την καμινάδα ή φίλτρα (ονομάζονται φίλτρα ενεργού άνθρακα αν και υπάρχουν περισσότερα στάδια φίλτρανσης πριν τα φίλτρα ενεργού άνθρακα).

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η καμινάδα των εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, παραγωγής γευμάτων, εργαστηρίων ή βιομηχανίας τροφίμων πρέπει να φτάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου και να ξεπερνάει κατά μισό τουλάχιστον μέτρο το δώμα του κτιρίου ή των γειτονικών κτιρίων. Η καμινάδα πρέπει να κατασκευάζεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας από την πολεοδομία και με την έγκριση των υπόλοιπων ιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτητών εάν η επιχείρηση στεγάζεται σε οριζόντια ιδιοκτησία. 

Αν δεν είναι εφικτό να τοποθετηθεί καμινάδα (για παράδειγμα επειδή οι συνιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την κατασκευή καμινάδας ή όταν δεν είναι εφικτή η διέλευση των σωληνώσεων προς τους υπερκείμενους ορόφους, η λύση είναι να τοποθετηθεί σύστημα απόσμησης των αερίων με φίλτρα ενεργού άνθρακα και τα αέρια καθαρά πλέον να διοχετευτούν μέσα στο χώρο ή εκτός αυτού, στο επίπεδο του καταστήματος. Ορισμένες φορές τοποθετούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα ακκόμη κα αν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης καμινάδας στο κτίριο, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των καπναερίων.

Υπάρχουν διαφόρων τύπων φίλτρων τα οποία διαφέρουν ως προς την κατασκευή τους, τη δυνατότητα απόσμησης και τη χρήση τους. Συνήθως ένα σύστημα περιλαμβάνει δύο τύπους προφίλτρων, ένα μεταλλικό και ένα τύπου σακόφιλτρου και ακολούθως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα. Μπορούν να προστεθούν ηλεκτροστατικά φίλτρα, φίλτρα UV και άλλα. Η επιλογή είναι ανάλογη με τα προϊόντα που παράγονται και κατά συνέπεια πόσο επιβαρυμμένα είναι τα αέρια, το τελικό αποτέλεσμα ως προς την καθαρότητα των αερίων που είναι επιθυμητό, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος συντήρησης.

Για την εγκατάστασή τους γίνεται πάντοτε μία αρχική μελέτη αναλόγως των αναγκών και στη συνέχεια γίνεται η εγκατάσταση. Σε μικρά καφέ ή αναψυκτήρια είναι αρκετά πιο μικρά συστήματα φίλτρων ενεργού άνθρακα. Σε εστιατόρια που τα αέρια έχουν περισσότερους ρύπους, παρασύρουν λάδια, οσμές, ατμούς κλπ, το σύστημα είναι μεγαλύτερο, μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτροστατικά φίλτρα τα οποία αυξάνουν το κόστος κατασκευής αλλά μειώνουν το κόστος συντήρησης. Όσον αφορά στο κόστος, τα συστήματα αυτά μπορεί να ξεκινούν περίπου από 2000€ και να φτάνουν τις 15000€ (οι τιμές είναι ενδεικτικές για τοποθετημένα συστήματα και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Εμπιστευθείτε στην εταιρία μας τη μελέτη, την κατασκευή, την τοποθέτηση, τη συντήρηση και καθαρισμό καμινάδων και φίλτρων ενεργού άνθρακα για καταστήματα εστίασης και βιομηχανία τροφίμων. Οι εργασίες συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή και δήλωση καλής λειτουργίας (αν ζητηθεί). Για μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και καθαρισμό συστήματος απαγωγού και φίλτρων ενεργού άνθρακα μπορείτε να επικοινωνήτε με την εταιρεία μας.

 


 

επικοινωνήστε