Απαγωγός εστιατορίου και φίλτρα ενεργού άνθρακα

 

Απαγωγός - Φούσκα

 

Το σύστημα απαγωγής αερίων ενός εστιατορίου, μαγειρείου, αναψυκτηρίου, εργαστηρίου παραγωγής μαγειρεμένων τροφίμων περιλαμβάνει τη χοάνη απαγωγής (φούσκα) και το σύστημα απαγωγής (καμινάδα ή φίλτρα).

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η καμινάδα των εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης και παραγωγής γευμάτων, πρέπει να φτάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου και να ξεπερνάει κατά μισό τουλάχιστον μέτρο το δώμα του κτιρίου ή των γειτονικών κτιρίων. Η καμινάδα πρέπει να κατασκευάζεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας από την πολεοδομία και με την έγκριση των υπόλοιπων ιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτητών. 

Τι γίνεται όμως όταν οι συνιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την κατασκευή καμινάδας ή όταν δεν είναι εφικτή η διέλευση του απαγωγού προς τους υπερκείμενους ορόφους; Η λύση είναι να τοποθετηθεί σύστημα απόσμησης των αερίων και τα αέρια καθαρά πλέον να διοχετευτούν μέσα στο χώρο ή εκτός αυτού, στο επίπεδο του καταστήματος.

Τα φίλτρα αυτά διαφέρουν ως προς την κατασκευή τους, τη δυνατότητα απόσμησης και τη χρήση τους. Συνήθως ένα σύστημα περιλαμβάνει δύο τύπους προφίλτρων ένα μεταλλικό και ένα σακόφιλτρο και ακολούθως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα. Μπορούν να προστεθούν ηλεκτροστατικά φίλτρα, φίλτρα UV και άλλα. Η επιλογή είναι ανάλογη με τα προϊόντα που παράγονται και κατά συνέπεια πόσο επιβαρυμμένα είναι τα αέρια, το τελικό αποτέλεσμα ως προς την καθαρότητα των αερίων που είναι επιθυμητό, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος συντήρησης. Για την εγκατάστασή τους γίνεται πάντοτε μία αρχική μελέτη αναλόγως των αναγκών και στη συνέχεια γίνεται η εγκατάσταση. Σε μικρά καφέ ή αναψυκτήρια είναι αρκετά πιο μικρά συστήματα φίλτρων ενεργού άνθρακα. Σε εστιατόρια που τα αέρια έχουν περισσότερους ρύπους, παρασύρουν λάδια, οσμές, ατμούς κλπ, το σύστημα είναι μεγαλύτερο, μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτροστατικά φίλτρα τα οποία αυξάνουν το κόστος κατασκευής αλλά μειώνουν το κόστος συντήρησης. Οικονομικά, τα συστήματα αυτά μπορεί να ξεκινούν περίπου από 2000€ και να φτάνουν τις 15000€ (οι τιμές είναι ενδεικτικές για τοποθετημένα συστήματα και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Για μελέτη και εγκατάσταση συστήματος απαγωγού και φίλτρων ενεργού άνθρακα μπορείτε να επικοινωνήτε με τους μηχανικούς της εταιρίας μας.

 


 

επικοινωνήστε