Λειτουργία επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις εμπορίας, λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, τα εργαστήρια, η βιοτεχνία και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, έχουν ιδιαιτερότητες κατά τη λειτουργία τους. Τα τρόφιμα είναι πιθανόν να αλλοιωθούν κατά την παραγωγή τους, την αποθήκευση ή τη διανομή τους, να γίνουν επικίνδυνα ή ακατάλληλα για κατανάλωση. Είναι καλό θρεπτικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροβίων, αναλόγως των συνθηκών και αποτελούν θρεπτική ύλη και άλλων οργανισμών (εντόμων, ζώων) εκτός από τον άνθρωπο. 

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό τους, την επεξεργασία τους, την αποθήκευση και τη διανομή - πώλησή τους. Τα μέσα, οι διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτά που καθορίζουν την καλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Προς βοήθεια των επιχειρηματιών υπάρχουν εύχρηστα εργαλεία όπως τα συστήματα ποιότητας HACCP, ISO 22000, ISO 9000, BRC, IFS και πλήθος συμβούλων και εξειδικευμένων τεχνικών για κάθε ανάγκη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε διαδικασίες που είναι υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις παραγωγής, διάθεσης τροφίμων και ποτών και εστίασης:

  • Εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου haccp (ή άλλου αντίστοιχου) ή πιστή συμμόρφωση με τον οδηγό υγιεινής του ΕΦΕΤ για ορισμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Εφαρμογή συστήματος απεντόμωσης μυοκτονίας.
  • Εφαρμογή συστήματος καθαριότητας και απολύμανσης.
  • Ενημέρωση του βιβλίου τεχνικού ασφαλείας από Τεχνικό Ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα (όπως ορίζει ο νόμος).
  • Ορισμός υπεύθυνου Μηχανικού Παραγωγής (μόνο για τη βιομηχανία).
  • Ορισμός υπεύθυνου Χημικού (για την παραγωγή οινοπνεύματος, ποτών, μπύρας και χημικών, απορρυπαντικών, καλλυντικών, κλπ).
  • Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού.

Η επιχείρηση δεν σταματάει ποτέ να βελτιώνεται σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και συμμόρφωσης προς το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και εστίασης.

επικοινωνήστε