Ποιο είναι το πιο κατάλληλο σύστημα ποιότητας.

Ανάγκη εφαρμογής.

Είναι αυτονόητο ότι τα τρόφιμα που καταναλώνει ο Έλληνα και Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να είναι ασφαλή για την υγεία. Αυτό διασφαλίζεται από την ελληνική πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκτεταμένο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην  ασφάλεια και στην ποιότητα των τροφίμων.
Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου, και συγκεκριμένα ο κανονισμός ΕΚ 852 /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή συστήματος haccp από κάθε επιχείρηση.
Υποχρεωτική είναι η εφαρμογή του συστήματος όχι η πιστοποίηση. Ωστόσο η πιστοποίηση αποδεικνύει σε κάθε ενδιαφερόμενο, είτε είναι πελάτης είτε δημόσιος φορέας, ότι το σύστημα εφαρμόζεται και λειτουργεί. Ως εκ τούτου και η πιστοποίηση θεωρείται πολύ σημαντική.

Τα συστήματα.

Υπάρχουν πολλά συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Η επιλογή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων:

  • το μέγεθος της εταιρίας,
  • το πελατολόγιο στο οποίο απευθύνεται,
  • το επίπεδο του προσωπικού που απασχολεί,
  • η οικονομική δυνατότητα,
  • κάποια από αυτά μπορούν πάρουν επιδότηση εντασσόμενα σε ελληνικά ή κοινοτικά προγράμματα,
  • άλλα.

Το σύστημα haccp θεωρείται πλέον σχετικά απλό και μπορούν όλες οι εταιρίες να το εφαρμόσουν. Το ελληνικό πρότυπο του ΕΛΟΤ 1416 για την πιστοποίησή του έχει καταργηθεί, υπάρχουν όμως άλλα διεθνή πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Το σύστημα iso 22000 είναι πολύ πιο πλήρες, περιλαμβάνει το haccp (ως εκ τούτου καλύπτει την απαίτηση της νομοθεσίας), στοιχεία του iso 9001, την ιχνηλασιμότητα (επίσης υποχρεωτική από το νόμο) καθώς επίσης και άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Είναι όμως πολύπλοκο  για τις πιο μικρές επιχειρήσεις.
Παρόμοια συστήματα είναι το ifs και brc για όσους ενδιαφέρονται για εξαγωγές κυρίως σε Γερμανία Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία.
Πιο σύγχρονο σύστημα ποιότητας,  που είναι κατάλληλο για εταιρίες που ασχολούνται με εξαγωγές είναι το fssc 22000. Είναι αναγνωρισμένο σε περισσότερες από 100 χώρες, υπερκαλύπτοντας έτσι τα παραπάνω συστήματα.

Ορισμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση για εφαρμοτή του συστήματος haccp, πρέπει όμως να εφαρμόζουν σύστημα ορθής υγιεινής πρακτικής. Επίσης τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις μεταποίησης, αποθήκευσης, εμπορίας, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων. Όχι στην πρωτογενή παραγωγή.

Ποιο να διαλέξετε.

Αξιολογήστε όλες τις παραμέτρους και ανάγκες και αποφασίστε.
Είμαστε στη διάθεσή σας, για τη σωστή επιλογή, την εφαρμογή, την πιστοποίηση και την επιδότηση των συστημάτων ποιότητας.

Επικοινωνήστε για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, για σύνταξη προσφοράς ή ανάθεση εφαρμογής συστήματος ασφάλειας τροφίμων, στο τηλέφωνο 2103003600.

 


 

 

επικοινωνήστε