Πως θα ξαναανοίξουν τα εστιατόρια που είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού.

 

Κλειστά παραμένουν τα εστιατόρια, καφέ, αναψυκτήρια κλπ, λόγω κορονοϊού. Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο όσων έχουν ΚΑΔ για "take away" και δεν έχουν ή δεν λειτουργούν τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Δεν επιτρέπεται επίσης να υπάρχουν πάνω από 5 άτομα στην "ουρά" εντός του καταστήματος.

Οι ΚΑΔ που αναφέρονται στη παροχή πακέτων φαγητού είναι η παρακάτω:

 

ΚΑΔ εστιατορίων που δεν απαγορεύονται λόγω κορονοϊού

 

Αναμένεται να ανοίξουν τα εστιατόρια με τραπεζοκαθίσματα την 1η Ιουνίου (ή και νωρίτερα), τα οποία είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού,  με τραπεζοκαθίσματα αναπτυγμένα μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με μεγαλύτερη απόσταση από την κανονική (2 μέτρα το ένα από το άλλο), μέχρι 4 άτομα ανά τραπέζι. Λεπτομέρειες για τον χειρισμό των τροφίμων αναμένονται σε απόφαση που πρόκειται να δημοσιευθεί. Πάντως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα δοθεί περισσότερος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να παρακωλύεται η διέλευση πεζών και αναπήρων. Ο περισσότερος χώρος θα δοθεί χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των επιχειρηματιών. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί σχέδιο με την καινούρια διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων που θα κατατεθεί στους κατά τόπους δήμους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε από τον τεχνικό ασφαλείας που επιβλέπει την εγκατάσταση, από τις δημόσιες αρχές ή από το γραφείο μας.

 

 

 


 

επικοινωνήστε