Απαλλαγή από άδεια λειτουργίας για εγκαταστάσεις τροφίμων.

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 12684/92 - ΦΕΚ  3181 / B / 27-11-2014 (διαθέσιμο στον ιστότοπο του εθνικού τυπογραφείου www.et.gr) απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια ορισμένες κατηγορίες μονάδων επεξεργασίας τροφίμων (και όχι μόνο). Αντί της άδειας ο φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών, γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας) καταθέτοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Έχει δε την υποχρέωση να διατηρεί στην επιχείρηση όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 3982/2001 και σχετικά ΦΕΚ (βεβαίωση χρήσης γης που επιτρέπει τη δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στοιχεία οικοδομικής άδειας του κτιρίου, και κυρίως την έγκριση καταλληλότητας από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας αναλόγως των προϊόντων) καθώς επίσης και να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Υπηρεσία (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας) διενεργεί εκ των υστέρων έλεγχο για την νομιμότητα της εγκατάστασης. Σε αυτή τη φάση όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στην επιχείρηση.
Επίσης επειδή κατά τη διαδικασία ενημερώνεται ο ΕΦΕΤ με κοινοποίηση, θα περιμένουμε και τον έλεγχο από τον ΕΦΕΤ. Στη φάση αυτή θα πρέπει να τηρείται και το σύστημα HACCP το οποίο είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία. Εγχειρίδιο του συστήματος HACCP μπορεί να ζητηθεί και κατά την αυτοψία για την έγκριση καταλληλότητας.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ

Στην περίπτωση αλλαγής φορέα, ή αλλαγής στα δεδομένα της επιχείρησης (αλλαγή επωνυμίας, καταστατικού,  δραστηριότητας κλπ) πρέπει να ενημερώνεται άμμεσα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η μη ενημέρωση επισύρει πρόστιμο.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
 • Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 • Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά
 • Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας
 • Παρασκευή διατηρούμενων φρούτων και λαχανικών κ.α. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες απεντόμωσης
 • Επεξεργασία ντομάτας
 • Επεξεργασία τομάτας
 • Ελαιοτριβεία
 • Παραγωγή α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 • Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)
 • Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας
 • Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών
 • Τυροκόμηση γάλακτος
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
 • Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 • Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 • Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων
 • Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 • Eπεξεργασία τσαγιού και καφέ
 • Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 • Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
 • Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
 • Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
 • Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
 • Ζυθοποιία
 • Παραγωγή βύνης
 • Παραγωγή αναψυκτικών
 • Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορα με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει ταχύτερα, ειδικά τον πρώτο καιρό που "τρέχουν" οι οικονομικές υποχρεώσεις.
Εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ κάτω των 10 kW που απηλλάσσοντο από αδειοδότηση αλλά δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά σχετικά με άλλες υποχρεώσεις (π.χ. έγκριση καταλληλότητας), ήταν μετέωρες μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Με την συγκεκριμένη Υ.Α. για πλήθος από αυτές τις εγκαταστάσεις γίνεται σαφές ποιο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να ακολουθούν. Κατά τα άλλα, στη διαδικασία του σχεδιασμού και των δικαιολογητικών δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με πριν.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια εγκατάστασης με σχέδια εγκεκριμένα από τις Υπηρεσίες, μπορεί να υπάρξουν λάθη στο σχεδιασμό με λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές συνέπειες για την επιχείρηση. Το πρόβλημα βέβαια μπορεί να λυθεί με τη βοήθεια ενός έμπειρου στο συγκεκριμένο θέμα Μηχανικού που θα σχεδιάσει την επιχείρηση και θα αναλάβει τη διαδικασία καθώς και με αίτηση για προέλεγχο από τις υπηρεσίες. Άλλο μειονέκτημα είναι ότι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν σύστημα HACCP πρέπει να γνωρίζουν τις απαιτήσεις αδειοδότησης και τη σχετική συμμόρφωση των προμηθευτών τους. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα για τους υπεύθυνους της ομάδας HACCP που εκτελούν έλεγχο προμηθευτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όσες επιχειρήσεις  υποχρεούνται στην έκδοση άδειας λειτουργίας από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, δεν απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε