Σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής για απαγωγό μαγειρείων

 

 

τοπική εφαρμογήΤο σύστημα τοπικής εφαρμογής είναι μόνιμο κατασβεστικό σύστημα το οποίο εντάσσεται στα συστήματα πυρασφάλειας του εστιατορίου. Τοποθετείται στη χοάνη απαγωγής των μαγειρείων ("φούσκα"), πάνω από καυτές επιφάνειες με σκοπό να κατασβέσει πυρκαγιά που πιθανόν να εκδηλωθεί στα παραγόμενα προϊόντα ή στις συσκευές. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν αυτόματα όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει συγκεκριμένη τιμή ή χειροκίνητα όταν ο μάγειρας αντιληφθεί εκδήλωση πυρκαγιάς.

Τα συστήματα αυτά διαχωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες αναλόγως του υλικού κατασβέσεως:

  • Ξηρού τύπου ή σκόνης όταν το υλικό κατάσβεσης είναι σκόνη και χρησιμοποιούνται σε παλιότερες εγκαταστάσεις και όταν η συνολική ποσότητα λαδιού που χρησιμοποιείται στην κουζίνα είναι μικρότερη των 6 λίτρων και
  • Υγρού τύπου (wet chemical ή τύπου f), όταν το υλικό που χρησιμοποιείται είναι υγρό (αλκαλικό διάλυμα). Αυτή η κατηγορία έχει πολύ καλύτερη κατασβεστική ικανότητα κυρίως σε λάδια. Σαν κόστος τα συστήματα υγρού τύπου ή τύπου f είναι ακριβότερα. Ωστόσο, επειδή πλέον είναι υποχρεωτικό και τα συστήματα ξηρού τύπου να λειτουργούν με πίνακα, η διαφορά στο κόστος τείνει να μη είναι καταλυτικός παράγοντας για την προμήθεια του ενός ή του άλλου συστήματος.

Τα συστήματα απαρτίζονται κυρίως από τα εξής μέρη:

  • Πυροσβεστήρας
  • Αισθητήρας πυρκαγιάς (αμπούλα, εύτηκτο, σωληνάκι κλπ)
  • Βάνες
  • Σωληνώσεις
  • Καταιωνιστήρες (sprinklers)
  • Ηλεκτροβάνα διακοπής αερίου και διακόπτη διακοπής ρεύματος στις συσκευές του μαγειρείου.

Τα sprinklers τοποθετούνται πάνω από τις θερμές επιφάνειες, μέσα στη "φούσκα" πίσω από τα φίλτρα λαδιού και μέσα στους σωλήνες απαγωγής της "φούσκας".

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία στους τοποθετημένους αισθητήρες πυρκαγιάς ξεπεράσει την τιμή ενεργοποίησης (141οC, 182οC κλπ). Πάντοτε υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης όταν το προσωπικό αντιληφθεί πυρκαγιά. Ο χειρισμός του συστήματος πρέπει να είναι εύκολος και γρήγορος. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία πυρόσβεσης πρέπει να διακόπτεται η ροή αερίων και ρεύματος προς τις συσκευές του μαγειρείου, και να ηχεί συναγερμός. Το σύστημα πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένο και με μπουτόν διακοπής της διαδικασίας πυρόσβεσης.

Η τοποθέτηση συστήματος τοπικής εφαρμογής είναι υποχρεωτική εφόσον υπάρχουν θερμές επιφάνειες κάτω από τη "φούσκα" (απαγωγό). Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει βάσει της εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτης - ή της τεχνικής περιγραφής σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και λειτουργίας του συστήματος, ο πυροσβεστήρας πρέπει να αναγομωθεί άμεσα και το σύστημα να ελεγχθεί.

Συστήματα και εξαρτήματα τοπικής εφαρμογής παράγονται από πολλές εταιρίες κατασκευής πυροσβεστικού υλικού και διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας, η πυροσβεστική ικανότητα και η αξιοπιστία όμως, πρέπει να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση προτείνονται συστήματα πλήρως αυτοματοποιημένα των οποίων ο χειρισμός γίνεται μέσω πίνακα και τα οποία μπορούν να δεχτούν χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση κατάσβεσης ώστε να μην ξεκινούν την κατάσβεση από λάθος αιτία, ή ακόμη να δύνανται να σταματήσουν την κατάσβεση όταν η πυρκαγιά έχει κατασβηστεί. Τέτοια συστήματα είναι λίγο ακριβότερα, δημιουργούν όμως πολύ λιγότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας των μαγειρείων και των εστιατορίων.


Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση, αποστολή προσφοράς ή επίσκεψη στο χώρο σας, για σύνταξη μελέτης ή κατασκευή συστήματος επικοινωνήστε μαζί μας.


 

επικοινωνήστε