Διάγραμμα ροής

Διάγραμμα ΡοήςΤα διαγράμματα ροής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφενεία, παντοπωλεία, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων κλπ.) και στη βιομηχανία τροφίμων, είναι απαραίτητα και ζητούνται από τις αδειοδοτούσες αρχές για την αδειοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Αποτελούν την αποτύπωση λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων. Στα διαγράμματα ροής επίσης βασίζονται και τα συστήματα διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων HACCP, ISO22000 και άλλα.

Τα διαγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τη φυσική ροή των διαδικασιών - διεργασιών, να είναι λεπτομερή και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες των τροφίμων και τις συνθήκες αποθήκευσης ή/και επεξεργασίας. Το διάγραμμα ροής μπορεί να υπογράφεται από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα ή από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το διάγραμμα συνοδεύεται από περιγραφή των διαδικασιών και από την αποτύπωση των σημείων του διαγράμματος στο σχέδιο.

Για σύνταξη διαγράμματος ροής και περιγραφής διαδικασιών για την επιχείρησή σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός-Αδειοδότηση

επικοινωνήστε