Εταιρικό Προφίλ

Το Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Σκιαδά, παρέχει από το 1996 συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμό και κατασκευή, σε πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων, χημικών και προσθέτων για τρόφιμα, σαπουνιών και απορρυπαντικών κλπ. Από το 1999 δραστηριοποιείται και στην κατασκευή των επιχειρήσεων αυτών "με το κλειδί στο χέρι" καθώς επίσης και στην κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων και τοποθέτηση εξοπλισμού.

Έχοντας επιλέξει τους πιο αξιόλογους συνεργάτες, μπορούμε να δίνουμε λύση σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την ίδρυση - εγκατάσταση μιας επιχείρησης, και σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, εφαρμόζοντας εξειδικευμένες και δοκιμασμένες λύσεις.

Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε πάντοτε στο πλευρό των Ελλήνων επαγγελματιών, βιοτεχνών και βιομηχάνων. Βελτιώνουμε τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες αλλαγές της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, στις νέες απαιτήσεις της αγοράς των τροφίμων, και τελικά να γίνουν πιο επικερδείς.


Πελάτες μας

  • Βιομηχανία και βιοτεχνία τροφίμων
  • Εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων
  • Εστίαση - Catering
  • Καταστήματα, αποθήκες και χονδρεμπόριο τροφίμων
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών, απορρυπαντικών.

 

Εγγύησή μας

  • Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον χώρο των τροφίμων και των παραγωγικών μονάδων
  • Η εμπειρία τόσο στην κατασκευή και αδειοδότηση όσο και στις διαδικασίες παραγωγής
  • Οι ικανότητες και η συνέπεια των συνεργατών μας
  • Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας.

 


 

επικοινωνήστε