• ΜΕΛΕΤΗ - ΑΔΕΙΑ

  Αδειοδότηση εγκαταστάσεων τροφίμων και Δημόσιες Υπηρεσίες. Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της.

   
   
 • HACCP-ISO easy

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα HACCP (ή ISO 22000) και ιχνηλασιμότητα. Όμως, ακόμη και αν σας "στρίμωξε" ο ΕΦΕΤ μην ανησυχείτε: η εφαρμογή τους είναι πιο εύκολη από ότι φαίνεται.

 • Επιδοτήσεις

  ΕΣΠΑ: Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας από 19/2/2019 και εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας (εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση) από 27/2/2019.

 • HACCP-aid

  Τεκμηρίωση (εγχειρίδιο - φύλλα εργασίας) συστήματος HACCP για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης τροφίμων και εστίασης με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.

 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Εγχειρίδιο ίδρυσης - τεύχος προδιαγραφών και αδειοδότησης,  επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης τροφίμων και εστίασης. Δημιουργείται στα μέτρα της κάθε επιχείρησης (taylor made).

 • ΗΜΑ

  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα, με ευθύνη των ίδιων, βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθμ. Οικ. 43942, ώστε να είναι γνωστή η διακίνηση αποβλήτων.

 

 

 

 

 

 

 

Απαγωγός εστιατορίου και φίλτρα ενεργού άνθρακα

 

Απαγωγός - Φούσκα

 

Το σύστημα απαγωγής αερίων ενός εστιατορίου, μαγειρείου, αναψυκτηρίου, εργαστηρίου παραγωγής μαγειρεμένων τροφίμων περιλαμβάνει τη χοάνη απαγωγής (φούσκα) και το σύστημα απαγωγής (καμινάδα ή φίλτρα).

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η καμινάδα των εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης και παραγωγής γευμάτων, πρέπει να φτάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου και να ξεπερνάει κατά μισό τουλάχιστον μέτρο το δώμα του κτιρίου ή των γειτονικών κτιρίων. Η καμινάδα πρέπει να κατασκευάζεται μετά από έκδοση σχετικής άδειας από την πολεοδομία και με την έγκριση των υπόλοιπων ιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτητών. 

Τι γίνεται όμως όταν οι συνιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την κατασκευή καμινάδας ή όταν δεν είναι εφικτή η διέλευση του απαγωγού προς τους υπερκείμενους ορόφους; Η λύση είναι να τοποθετηθεί σύστημα απόσμησης των αερίων και τα αέρια καθαρά πλέον να διοχετευτούν μέσα στο χώρο ή εκτός αυτού, στο επίπεδο του καταστήματος.

Τα φίλτρα αυτά διαφέρουν ως προς την κατασκευή τους, τη δυνατότητα απόσμησης και τη χρήση τους. Συνήθως ένα σύστημα περιλαμβάνει δύο τύπους προφίλτρων ένα μεταλλικό και ένα σακόφιλτρο και ακολούθως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα. Μπορούν να προστεθούν ηλεκτροστατικά φίλτρα, φίλτρα UV και άλλα. Η επιλογή είναι ανάλογη με τα προϊόντα που παράγονται και κατά συνέπεια πόσο επιβαρυμμένα είναι τα αέρια, το τελικό αποτέλεσμα ως προς την καθαρότητα των αερίων που είναι επιθυμητό, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος συντήρησης. Για την εγκατάστασή τους γίνεται πάντοτε μία αρχική μελέτη αναλόγως των αναγκών και στη συνέχεια γίνεται η εγκατάσταση. Σε μικρά καφέ ή αναψυκτήρια είναι αρκετά πιο μικρά συστήματα φίλτρων ενεργού άνθρακα. Σε εστιατόρια που τα αέρια έχουν περισσότερους ρύπους, παρασύρουν λάδια, οσμές, ατμούς κλπ, το σύστημα είναι μεγαλύτερο, μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτροστατικά φίλτρα τα οποία αυξάνουν το κόστος κατασκευής αλλά μειώνουν το κόστος συντήρησης. Οικονομικά, τα συστήματα αυτά μπορεί να ξεκινούν περίπου από 2000€ και να φτάνουν τις 15000€ (οι τιμές είναι ενδεικτικές για τοποθετημένα συστήματα και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Για μελέτη και εγκατάσταση συστήματος απαγωγού και φίλτρων ενεργού άνθρακα μπορείτε να επικοινωνήτε με τους μηχανικούς της εταιρίας μας.

 


 

επικοινωνήστε